Emojiene.com/Hva betyr emojiene?

Hva betyr hver emoji egentlig?

Her kan du lese mer om hva forskjellige emojis betyr, vi har valgt å dele denne delen av nettstedet vårt inn i et par undersider hvor vi beskriver hva emojis betyr, basert på de spesielle kategoriene eller de små gruppene de tilhører.

Hva betyr alle de forskjellige smilefjesene?

Her kan du lese mer om hva forskjellige klassiske emoji smileys betyr.

Hva betyr forskjellige farger med emoji hjerter?

Her kan du lese mer om de forskjellige farger av emoji hjerter og hva de betyr.

Hva betyr forskjellige emojis på Snapchat?

Her kan du lese mer om hva forskjellige emojier har til mening når de vises på Snapchat.

Hva betyr alle håndemojis?

Her kan du lese mer om hva forskjellige klassiske håndemojier betyr.

Hva betyr alle personemojier?

Her kan du lese mer om hva de forskjellige klassiske personemojiene betyr.

Hva betyr alle de japanske karakteremojiene?

Her kan du lese mer om hva de forskjellige japanske karakteremojiene betyr.